سیمای حمل و نقل استان

 
موقعيت جغرافيايي استان:
استان قم را 11238 كيلومترمربع وسعت تقريبا 68/.% از مساحت كل كشور را در بر مي‌گيرد و از شمال به استان تهران، از غرب به استان مركزي ، از شرق به استان سمنان و از جنوب به استان اصفهان محدود است.
طول راههاي استان:
استان قم داراي 250+645 كيلومتر راه شامل 139 آزادراه، 400+ 275 كيلومتر راه اصلي، 300+198 راه فرعي آسفالته و 800+43 كيلومتر راه دسترسي ميباشد

مسائل جوي:
براساس آمار واطلاعات ده ساله هواشناسي متوسط حداقل درج حرارت سردترين ماه سال 16/5- درجه سانتيگراد و ميزان تبخير در طول سال حدود 3000ميلي‌متر مي‌باشد.
حداكثر مطلق درجه حرابت هوا، 49 درجه سانتيگراددر ماههاي تير ومرداد و حداقل آن 24- درجه سانتيگراد در بهمن ماه است.متوسط بارندگي سالانه در سطح استان 135ميليمتر بوده و بيشتر بارش سالانه در فصلو بهار و زمستان است بنحوي كه حدودا نيمي از بارش استان د فصل زمستان مي‌بارد بادهاي شديديد از نواحي شرقي كشور به نواحي مركزي و شرق استان مي‌وزند اين بادها بسيار گرم و خشك بوده و بيشتر در فصلو بهار و پاييز مي‌وزند.
بادهاي غربي، مناسب و باران‌زا بوده و در فصول پائيز و زمستان باعث بارندگي در سطح استان ميشوند.
خصوصيات جمعيتي:
براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375، جمعيت استان قم، معادل 853044نفر بوده است كه از اين تعداد 777677 نفر (7/91 درصد) در مناطق شهري و با احتساب جمعيت غير ساكن، 75367 نفر (83/8درصد) در مناطق روستايي بوده اند.
آمار مقايسه‌اي نشان مي‌دهد كه جمعيت شهر قم پس از انقلاب اسلامي حدود سه برابر افزايش يافته، كه اكثرا به لحاظ مهاجرپذيربودن اين شهر است. جمعيت 36ميليوني كشور در بدو پيروزي انقلاب اسلامي به 60055488 نفر در سال 1375 رسيده است در حاليكه جمعيت 247219 نفري شهر قم به 777677 نفر رسيده است.

موقعيت استراتژيك اين شهر وموارد ذيل نيز مزيد برعلت ميباشد:
الف: نزديكي به پايتخت و مركزيت سياسي كشور
ب: نزديكي به مراكز صنعتي (شهرهاي اراك، ساوه، اصفهان، كرج)
ج - وجود حوزه‌هاي علميه و سكونت علما و فقهاي مبرز و شهير در اين شهر
د- موقعيت ارتباطي ممتاز و واقع شدن در شاهراه ارتباطي كشور


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"