معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سمترئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
عکس
نامسارا
نام خانوادگیعباسيان نژاد
تلفن مستقیم2537780256
نمابر
تلفن داخلی277
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"