معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سمترییس اداره حراست
عکس
نامسید مجتبی
نام خانوادگیچهل اخترانی
تلفن مستقیم37780421
نمابر
تلفن داخلی234
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"