معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره برنامه و بودجه
نامعلی رضا
نام خانوادگیآقا بابایی پور
تلفن مستقیم02537780426-7
نمابر
تلفن داخلی235
عکس
 
سمتکارشناس برنامه و بودجه
نامحمید
نام خانوادگیگائینی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"