حوزه مدیر کل
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
معاونت حمل و نقل
 
معاونت راهداری
 
معانت فنی و نظارت
 
اداره برنامه و بودجه
 
اداره حقوقی
 
اداره حراست
 
مدیریت و ادارات مستقر در مرزها و شهرستانها
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"