اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم : شماره تلفن های مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان قم بازگشت به صفحه قبل
 

 شماره تلفن های مجتمع های خدماتی رفاهی

 
  
  
  
  
  
  
  
ماهان تنديسراستقم - سلفچگان000+4جلالي0912351379302538700782
غزال شكوهيه قمچپقديم قم – تهران 000+14نوري0912769134602536654004
آفتاب 1چپآزاد راه سلفچگان - ساوه000+25وفايي0912653048202536234001
آفتاب 2راستآزاد راه سلفچگان - ساوه000+25محمدياري0910081040602536234017
دلفين پديده قرنراستسلفچگان – دليجان000+30شريفي0919151202402533663779
ياسراستقم – جعفريه000+13غفاري0912754107302534443451
شهيد كاظميراستپرديسان – ورجان 000+5ميره اي0936872500
كوير داروغهچپآزاد راه قم – كاشان000+30هادي حسيني09121515613
شهراد گستر قمچپقم - سلفچگان000+35عبدالهي – صحرانورد0912757315909121513083
جاويد طايقانراستقم - نيزار000+22محمد گل محمدي0912252017402533563535
عبداله پورراستقم - سلفچگان000+40اكبري09375243037
ساعدي نيا ( مهر و ماه كوير قم )راستآزاد راه قم – تهران500+6حسن يوسف نژاديان0911881740802533361011
مارال ستاره راستآزاد راه قم – كاشان000+30خوش صحبت09121537411
الماس ماهكراستآزاد راه قم – سلفچگان000+20نظري0912151021502532853702
پويا پرديسچپقديم قم – كاشان 000+15باقريان09121530962
لاله هاي سرخراستآزاد راه قم – گرمسار200+6صادقي09121865516
مهتاب آفرينان راه نورراستآزاد راه قم – تهران000+20ميرزائي0912114836702533372050
گلستانچپقديم قم – تهران000+30صفايي0912151201102532904629
خدمات خودرويي همگام كاراي مجدچپقم – جعفريه000+40امامي0912252354002538804185
تعاوني 58 ( هفت آسمان درخشان كوير )راستآزاد راه قم – تهران000+45ابوالفضل سبكبار0912351747002533373016
سبلان جويان ( ارشيا)چپآزاد راه قم – تهران000+45مافي 09122910726
براتعلي عسگري نيا و اميرحسين عسگري ( كاروان )چپقم – سلفچگان000+20عسگري نوين09121512000
پامچالچپآزاد راه سلفچگان- ساوه000+5نصيري09125514453

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قم میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"