پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی این اداره کل مطرح کرد : افزایش بهره وری وخروجی مناسب ، ازملزومات واگذاری امور به بخش خصوصی و دفاتر پیش خوان است .


شناسایی گلوگاههای فسادخیز نظام اداری دردستور کار قراردارد

تاریخ انتشار: 1399/05/01

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درراستای اجرا وصیا نت از عدالت اجتماعی درنظام دیوانی ، کمیته صیانت از حقوق شهروندی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تشکیل جلسه داد .
درابتدا جلسه وپس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و قرائت دستورالعمل جلسه ، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درسخنانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت امام جواد ع اظهار داشت : شناسایی گلوگاههای فساد خیز درنظام اداری گامی جدی درراستای پویایی امور و تسریع درفرایند ارائه خدمات موضوعه به مراجعات مردمی میباشد.
محمد حسن کلهری واگذاری  اموربه بخش خصوصی و دفاتر پیش خوان را امری بایسته خواند و افزود : آنچه که نباید دراین واگذاری ها ازیادرود ، هدف از اجرای این سیاست که همانا افزایش بهره وری و خروجی مناسب است ،
وی تاکید کرد : فرایند گذر از نظام اداری مبتنی بر دیوان سالاری به دولت چابک و الکترونیک وواگذاری امور به بخش خصوصی ، باید با مطالعه و بررسی همه جانبه و بهره مندی از تجارب اجرایی آن صورت پذیرد.
وی درادامه به واگذاری سیستم صدور کارت هوشمند ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای به دفاتر پیش خوان پرداخت و عنوان کرد : باید نسبت به شناسایی دفاتر پیش خوان واقع در محلاتی که محل تردد غالب رانندگان می باشد اقدام ودراسرع وقت ،امورمربوط به  صدور کارت هوشمند به این دفتر ( بنابرضوابط ابلاغی ) واگذار گردد.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص واگذاری تعیین حدود حرایم جاده ای و صدور مجوزات مربوطه نیز توضیح داد : با توجه به اینکه بالغ بر 90 درصد استعلامات مربوط به امر حریم متعلق به اشخاص حقوقی و از طریق دولت الکترونیک صورت میگیرد واگذاری امور حریم به دفاتر پیش خوان درشرایط کنونی خروجی مناسبی نخواهد داشت .
کلهری درادامه به ارائه خدمات نمازی به کاربران جاده ای درسطح راههای استان اشاره کرد و تصریح نمود: بی تردید انجام امور مرتبط با شعائر دینی بخصوص اقامه نماز ، عملی اعتقادی وورای مرزهای وظایف اداری می باشد .
کلهری سعی مضاعف درراستای آماده سازی مساجد و نمازخانه های بین راهی را خصوصا مساجد الجهاد و الاجتهاد واقع درکیلومتر 45 آزادراه قم تهران را امری ضروری خواند و یادآور شد : سازو کار مناسبی بااستفاده  حداکثری از ظرفیتها و اهرم های اجرایی  جهت بهسازی و نگهداری این دومسجد دردستور کارقرار گرفته که بزودی نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد .مشخصات:
نظرات: *