پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره نگهداری ابنیه راههای راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : با اعتباری افزون بر 32 میلیارد ریال طرح تعمیر و ایمن سازی ، 9 دستگاه پل واقع در محورهای، قم – نیزار ،کمربندی امام علی ع ،آزادراه قم - تهران و...اجرایی شد


طرح تعمیر وایمن سازی 9 دستگاه پل جاده ای دراستان قم اجرایی شد

تاریخ انتشار: 1399/04/28

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم به منظور صیانت و ارتقا سطح ایمنی جاده ای ، طرح تعمیر و ایمن سازی 9 دستگاه پل درسطح راههای استان قم عملیاتی  گردید .
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتوضیحی تکمیلی درخصوص خبر فوق اظهار داشت : با عنایت به مطالعه و بررسی های میدانی که به صورت مستمر و دوره ای از ابنیه راههای استان قم به عمل آمده و همچنین ملحوظ داشتن اولویتها ، نسبت به تعمیر و ایمن سازی و ارتقا ساختاری ابنیه جاده ای اقدام میگردد .
عباس شکوری درادامه عنوان کرد : پس ازتمهیدات به عمل آمده ،  طرح تعمیر و ایمن سازی 9 دستگاه پل درسطح محورهای کمربندی امام علی ع ، آزادراه و جاده قدیم قم – تهران ، قم – نیزار  ، قم – سلفچگان و همچنین حد فاصل میدان 72 تن – عوارضی آزادراه قم – تهران دردستور کارقرارگرفت که استارت اجرایی آن از نیمه تیرماه سالجاری زده شد .
وی هزینه اجرایی این پروژه را بالغ بر 32 میلیارد ریال دانست و تصریح کرد : هزینه اجرایی طرح از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین گردیده است .
شکوری بازه زمانی اجرا و تکمیل پروژه را یک ساله دانست و خاطر نشان ساخت : با توجه به همت جمعی کارفرما و مجریان طرح انشا...تاپایان تیرماه سال 400 شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه باشیم .
رییس اداره نگهداری ابنیه راهها ی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص مشخصات فنی اجرایی این طرح نیز توضیح داد : اهم اقداماتی که متعاقبا  ودرراستای اجرای این طرح صورت میگیرد را می توان به دوبخش اقدامات پیشگیرانه ( که به منظور کاهش هزینه های نگهداری اعمال میگردد مانند پوشش های حفاظتی  و اجرای اب بندی درزها و...) و اقدامات اصلاحی تعمیری تقسیم کرد .
وی درخصوص اقدامات تعمیری – اصلاحی نیز توضیح داد : اجرای درز انبساط آسفالت پلیمری ، روسازی بتنی روی عرشه پل، اجرای حفاظ ترکیبی ( شامل تقویت و ارتقا سطح عملکرد حفاظهای موجود با ایجاد پاشنه حفاظ تک شیب مسلح ) ، اصلاح سیستم زه کشی سطحی و ... بخشی از اقدامات تعمیری اصلاحی جهت بهسازی 9 دستگاه پل موصوف می باشد .
شکوری درادامه به بخشی دیگر از اقدامات فنی به منظور تعمیرات پلهای مذکور اشاره کرد و عنوان نمود : اجرای رادیه و برید ، اجرای ملات تعمیری ، اجرای الیاف پلیمری مسلح (  FRP) به منظور تقویت برشی جهت جلوگیری از آسیب  وشکست  ناگهانی سازه و ....بخش دیگری از اقدامات فنی اعمالی می باشد .
عباس شکوری درخاتمه ضمن تذکر این مهم که اقدامات عمران جاده ای معمولا با خطرات زیادی مواجه است اظهار داشت : جادارد ازتمامی همکاران و مجریان طرح خصوصا کارشناس ناظر پروژه مهندس  محسن محمد نژاد صمیمانه قدردانی نمایم که با پی گیری های مجدانه نقشی ارزشمند درراستای اجرای طرحهای عمرانی دراین اداره دارد .مشخصات:
نظرات: *