پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درنشست با مدیران عامل مجتمع های خدماتی بین راهی استان قم خواستار احصا و اعلام مشکلات ناشی از اپید می ویروس کرونا توسط انجمن صنفی مربوطه شد .


اجرای پروتکلهای بهداشتی درمجتمع های خدماتی بین راهی مستلزم مساعدتهای دولت است

تاریخ انتشار: 1399/04/26

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درنشستی که به منظور بررسی مشکلات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا با  مدیران عامل مجتمع های بین راهی استان درسالن اجتماعات این اداره کل برگزارگردید محمد حسن کلهری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درسخنانی اظهار داشت : از مجموع 789 باب مجتمع خدماتی و تیرپارک فعال درسطح راههای کشور ،  29 باب آن درمحورهای جاده ای استان قم واقع گردیده که ازحیث  شاخص تعداد مجتمع ها ، به نسبت طول راههای برونشهری استان ، در رده دوم کشوری قرار داریم .
وی افزود : همچنین ، از نظر ساختار  طراحی ، معماری و برندینگ ،  مجتمع های بین راهی استان قم درمقایسه با دیگر اماکن خدماتی بین راهی کشور در رده نخست جای دارند .
کلهری از دیگر موضوعاتی که از آن با عنوان سند افتخارخدمت یاد کرد ، نحوه ارائه خدمات به جانبازان و معلولین گرامی ( مناسب سازی بنا ) درمجتمع های خدماتی بین راهی استان بود که اظهار داشت : بحمدا... دربحث سازه ای و مناسب سازی  آن جهت ارائه خدمات موضوعه به جانبازان و معلولین ، استان قم درجایگاه بالایی درسطح کشور قراردارد .
وی درادامه با عنوان بخشی دیگر از اقدامات صورت گرفته به منظور ارا ئه خدمات حداکثری درمجتمع های رفاهی  بین راهی استان یاد آور شد : ضرورت اقتضا می کند به دلیل شرایط حادث شده از اپیدمی ویروس کرونا ، ضمن رعایت جامع پروتکلهای بهداشتی به ارائه خدمات اقدام گردد.
کلهری اینده را روشن و امید بخش خواند و خاطر نشان ساخت : ضمن تلاش مجدانه جهت تهیه وتنظیم برنامه های متناسب با شرایط ، باید باتوکل به خدا و توسل به ائمه معصومین ع به مقابله با وضعیت دشوارکنونی رفته و درراستای جلوگیری از  شیوع این ویروس عالم گیر اقدام نمود .
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درپایان سخنان خود خطاب به مدیران عامل مجتمع های خدماتی بین راهی استان قم عنوان کرد : باید از طریق انجمن صنفی مجتمع ها و تیرپارکها بین راهی نسبت به احصا و اولویت بندی مشکلات و نیازهای متناسب با آن همت گمارد تا از مجاری مربوطه نسبت به پی گیری آنها اقدام گردد.
درادامه این نشست تنی چند از مدیران عامل مجتمع های بین راهی حاضر درجلسه به طرح عمده مشکلات پیش رو پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته و عنوان نمودند : با توجه به صدمات اقتصادی شدید به دلیل کاهش چشمگیر درآمد واحدهای صنفی تابعه ، اجرای پروتکلهای ابلاغی نهادهای حاکمیتی من جمله تهیه ملزومات بهداشتی ( مواد ضدعفونی ، دستکش ، ماسک . ...) مستلزم مساعدت دولت دراین زمینه می باشد .
همچنین تنی چند ازجایگاه داران سوخت درسطح راهها ی استان ضمن اشاره به کاهش سهمیه گازوییل جایگاه خود ، خواستار رفع محدودیت اعمالی و تداوم توزیع این فراورده نفتی به میزان گذشته شدند .
شایان ذکر است ازجمله صنوفی که درپی شیوع ویروس کرونا متحمل خسارات جدی دربحث درآمدهای مربوطه گردید صنف مجتمع های خدماتی و تیرپارکهای بین راهی می باشند .مشخصات:
نظرات: *