پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم اعلام کرد : قم ، به دلیل موقعیت کرید وری محورهای مواصلاتی آن ( اعم ازجاده ای و ریلی ) قابلیت تبدیل به یک هاب حمل ونقل بین المللی را دارا می باشد .


درسفریکروزه مدیران کل دفاترحمل ونقل کالا و امور سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به قم مطرح شد : انعطاف درطراحی واجرا با رویکرد مبتنی برپایه فن اوری اطلاعات ( I T ) در احداث پایانه بار قم لحاظ گردد.

تاریخ انتشار: 1399/04/03

​...به گزارش پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی درسفریکروزه مدیران کل دفاتر حمل ونقل کالا وامورسرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به قم ، مشکلات و راهکارهای اجرایی طرح احداث پایانه بار قم مورد بررسی قرارگرفت .
در جلسه ای که به همین منظورارزیابی و در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم تشکیل شد ، مهندس شهرکی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سخنانی ضمن تاکید بر ملحوظ داشتن افقهای بلندمدت در طرح احداث پایانه بار درقم ، اظهارداشت : باید تعریفی جامع و نگاهی منعطف بر پایه مدل مدیریتی معین ( اعم از سرمایه گذاری و اجرا ) در احداث پایانه بار قم ، در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد : بی تردید هرطرحی که در احداث پایانه بار قم لحاظ گردد باید متناسب با دغدغه های استان باشد..
درادامه این جلسه که با حضور مدیر و اعضا شرکت اتحاد وتوسعه (سرمایه گذار طرح احداث پایانه بار قم ) تشکیل گردید ، دکتر دغاغله مدیرکل دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با یادآوری اینکه نگاه سازمان متبوع به سرمایه گذار  (اعم از بخش خصوصی و غیر آن ) دیدگاهی حمایتی است ، خاطر نشان ساخت : احداث شهرکهای حمل ونقل ،مبتنی بر داده های سنتی ، در عصر حاضر ، پاسخگوی نیازهای جامعه در  بخش حمل ونقل کالا نمی باشد.
وی افزود : دیدگاه حمل ونقلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، احداث پایانه بار با رویکرد مبتنی بر فن آوری اطلاعات ( I.T  ) می باشد که باید این مهم درطراحی و اجرا اعمال گردد.
درادامه  ، مهندس کلهری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم طی سخنانی ضمن تشکر از حضور مدیران ستادی سازمان متبوع ودیگرمدعوین دراین جلسه اظهار داشت : فارغ از هرگونه تعلقات خاطر استانی ، باید اذعان کرد ، قم قابلیت تبدیل به یک هاب حمل ونقل بین المللی را دارا می باشد .
وی تصریح کرد : دستیابی به این افق ،  با توجه به موقعیت ویژه استان و محورهای مواصلاتی آن ( اعم از جاده ای و ریلی ) که کریدور ارتباطی ۱۷ استان با مرکز کشور است و میزان ورودی های کالادرآن  ( در مقیاس تن بر کیلومتر ) ، هفت برابر میانگین کشوری میباشد .امکان پذیر است .
شایان ذکر است پس از سالها ، طرح معطله احداث پایانه بار قم در زمینی به مساحت 27 هکتار واقع در محور قدیم قم تهران ، از نیمه دوم سال گذشته فعال وعملیات دیوارکشی آن انجام گردید .مشخصات:
نظرات: *