پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : درقالب طرحی ترکیبی ( پیمانی – امانی ) وبا اعتباری افزون بر هشت میلیارد ریال ، طرح تنقیه ، لایروبی، دریواسیون، رادیه و برید، دیواره هدایت آب و اصلاح چهل دستگاه پل درس


اجرای طرح لایروبی ، تنقیه و اصلاح پلهای جاده ای استان قم

تاریخ انتشار: 1399/03/22

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای صیانت از راه و ابنیه فنی آن و همچنین کسب آمادگی جهت وقوع سیلابهای فصلی ، طرح تنقیه ، لایروبی و اصلاح پلهای جاده ای درسطح استان قم عملیاتی گردید .
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : درقالب طرحی ترکیبی ( پیمانی – امانی ) وبا اعتباری افزون برهشت میلیارد ریال ، پروژه لایروبی ، تنقیه ، دریواسیون،  رادیه و برید، دیواره هدایت آب و اصلاح چهل دستگاه پل درسطح راههای استان قم عملیاتی شد.
عباس شکوری افزود : این طرح درمحورهای جاده ای قم – سلفچگان ، محور قدیم قم – تهران ، محور قدیم قم – کاشان و محورهای روستایی جنت آباد به مرحله اجرا درآمده است .
وی درادامه به اقدامات اصلاحی که درراستای اجرای طرح تنقیه ولایروبی پلهای استان صورت می پذیرد اشاره کرد و تصریح نمود :از ویژگی های این طرح که درقالب اقدامات اصلاحی صورت خواهد گرفت می توان به اجرای رادیه و برید ، اجرای دیواره های هدایت آب و لوله رانی اشاره کرد که پس از رفع انسداد و آسیب شناسی موضوعه ، نسبت به اجرای آنها اقدام میگردد.
شکوری از دیگر اقدامات مهم که جهت اجرای این طرح لحاظ گردیده ونقشی ساختاری درکاهش آب گرفتگی پل های زیرگذر دارد، به حفر چاه های جذبی اشاره کرد و توضیح داد : با توجه به آسیب شناسی موضوعه هر دستگاه پل و اولویت بندی آن ، جهت به حداقل رساندن آب گرفتگی پل ، نسبت به حفر یک دهانه چاه جذبی به عمق 25 متر و دوکوره ده متری اقدام میگردد.
وی افزود : از ویژگی های حفر چاه جذبی ، احداث حوضچه رسوبگیر قبل از چاه می باشد که بعد از ورود سیلاب به درون آ ن ، لای ته نشین و رسوب حاصله از طریق لوله های تعبیه شده ، به درون چاه هدایت می شود .
رییس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بازه زمانی این طرح را شش ماهه برآورد کرد و خاطر نشان ساخت : با توجه به مطالعات صورت گرفته وشناسنامه جامعی که درخصوص وضعیت عمومی پلهای جاده ای استان تهیه شده است ، انشا...طرح تنقیه ، لایروبی و اصلاح پلهای مذکور تاپیش از شروع بارشهای فصلی اجرا و تکمیل گردد.
شکوری یادآور شد : به دلیل محدویت مکانی و قطر کم دهانه برخی پلها که امکان بهره مندی از ماشین آلات حفاری و تنقیه را منتفی میدارد جهت رفع انسداد ازمقنی زبده و تجهیزات واترجت استفاده میشود.
وی درخاتمه از زحمات و پی گیری های مجدانه مهندس علی دهشتی بعنوان کارشناس ناظر این پروژه تقدیر به عمل آورد و افزود : با توجه به پیچیدگی های این طرح ، جهت اجرای آن نیاز به مطالعات جامع و تمهیدات خاصی بوده است که این مهم توسط کارشناس ناظر بخوبی به انجام رسیده است .مشخصات:
نظرات: *