پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : مسیرهای دسترسی شش روستای بالای بیست خانوار دراستان قم بهسازی و آسفالت میشوند .


اجرای طرح تکمیل آسفالت شبکه راههای روستایی استان قم

تاریخ انتشار: 1398/12/28

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درراستای اجرای طرح ابرار ( اقدام ملی برای توسعه وبهسازی راههای روستایی بالای بیست خانوار) راههای دسترسی شش روستا دراستان قم بهسازی و آسفالت می شوند .
مد یر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : این طرح  که مسئولیت اجرایی آن به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای محول گردیده  شامل روستاهایی میشود که بالای بیست خانوار سکنه دارند
محمد حسن کلهری درخصوص موارد مصداقی   طرح ابرار دراستان قم نیز توضیح داد : تاکنون شش روستا دراستان مشمول این طرح شناخته شده اند که عملیات اجرایی طرح مذکور درآنها در حال پی گیری میباشد.
وی روستاهای شریف آباد گاو خونی ( بخش جعفر آباد ) ، صفر آباد ( بخش مرکزی ) ، محمدیه ( بخش مرکزی ) ، فتح آباد ( بخش سلفچگان ) ، ونارچ ( بخش کهک ) را دراستان قم از موارد شمول این طرح دانست و درتوضیحی تکمیلی یاد آورشد : طول راههای این شش روستا درمجموع هجده کیلومتر میباشد .
کلهری ادامه داد : عملیات اجرایی طرح ابرار ( اقدام ملی  برای توسعه وبهسازی راههای روستای بالای بیست خانوار ) دراستان قم از آبانماه سال 98 آغاز شده که انشا...درصورت تامین اعتبار احداث ابنیه فنی آنها تا پایان خرداد ماه سال 99 آماده بهره برداری میگردند .
وی درخصوص میزان اعتبار ابلا غی این پروژه نیز عنوان کرد : تاکنون بالغ بر یا زده میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز ابلاغ شده که جهت تکمیل آن نیاز به شصت میلیارد ریال دیگر می باشد .
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم میزان پیشرفت فیزیکی طرح ابراردر سه محور روستایی ونارچ ، محمدیه و فتح آباد را بالغ بر 55درصد برشمرد و خاطر نشان ساخت : ازجمله اقدامات صورت گرفته درراههای دسترسی این سه روستا می توان به اجرای زیرسازی ، اصلاح پلا ن و پروفیل و احداث و تعریض سیزده دستگاه پل آبرواشاره نمود. مشخصات:
نظرات: *