پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد :پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان جاده ای به طور همزمان و به دوصورت حضوری و غیر حضوری ازروز دوشنبه 12/12/98 آغاز میشود


آغازپیش فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان جاده ای

تاریخ انتشار: 1398/12/10

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ،درراستای ارائه خدمات حداکثری و جلوگیری از تضییع حقوق کاربران جاده ای ، طرح پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان جاده ای اجرایی شد .
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت : این طرح به طور همزمان و به دوصورت حضوری و غیر حضوری از روز دوشنبه مورخ 12/12/98 به اجرا درمی آید .
حمید سالاری درخصوص نحوه پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان اتوبوسی عنوان کرد : متقاضیان می توانند با مراجعه به سایتهای اینترنتی ، سایتهای استانی و سایتهای اختصاصی شرکتهای حمل ونقل مسافر نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند .
وی درخصوص نحوه پیش فروش حضوری بلیتهای نوروزی نیز اظهارداشت : پیش فروش بلیت درتمامی دفاتر فروش بلیت شرکتهای مسافربری واقع درسطح شهر ازساعت 8 صبح لغایت 20 شب و درپایانه های مرکزی نیز درتمامی ساعات فعالیت این مراکز صورت می پذیرد .
سالاری درخصوص نرخ بلیت ناوگان حمل ونقل مسافر جاده ای نیز توضیح داد : بنابر سنوات گذشته درطول زمان اجرای طرح نوروزی ( 25اسفندلغایت 16 فروردین ماه ) به دلیل تردد یکسر خالی ناوگان ، دستور العمل شناور سازی نرخ بلیت ، حداکثر با ضریب 1و 2 قابل اجرا می باشد .
 معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از اهم وظایف شرکتهای حمل و نقل مسافر به تجهیز دفاتر فروش بلیت به رایانه و خودداری اکید از صدور بلیت غیر مکانیزه دردفاتر سطح شهر اشاره کرد و تصریح نمود : این شرکتها موظف به درج شماره تلفن شرکت دربلیتهای صادره و پاسخگویی شبانه روزی به متقاضیان ومراجعان می باشند .
حمید سالاری نصب بنر ، تراکت و ...درمحل دفتر شرکت درپایانه عمومی و دفاتر سطح شهر را از دیگر وظایف این شرکتها دانست و یاد آور شد : درصورت مشاهده هرنوع تخلف نسبت به لغو مجوز دفتر فروش بلیت اقدام خواهد شد .
وی درخاتمه عنوان کرد : برنامه ریزی شرکتها جهت پیش فروش بلیت حداکثرظرفیت ناوگان دراختیار ، برای مسیرهایی صورت پذیرد که بیشترین میزان تقاضا رادارا می باشند .مشخصات:
نظرات: *