پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد : با اعتباری افزون بر 40 میلیارد ریال ، طرح بهسازی وروکش آسفالت ( روش لایه نازک ) در24 کیلومتر از محورهای جاده ای استان قم اجرا وبه بهره برداری رسید .


برای نخستین بار درقم اجراشد : طرح بهسازی و روکش آسفالت لایه نازک درسطح محورهای استان قم

تاریخ انتشار: 1398/09/30

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استا ن قم ، به منظور افزایش ضریب ایمنی و تسهیل ترافیک سفرهای برونشهری ، طرح اجرای روکش آسفالت به روش لایه نازک ، در24 کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان قم عملیاتی ومورد بهره برداری قرار گرفت .
 رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتوضیح خبر فوق افزود :  روش اجرایی این طرح ( آسفالت لایه نازک ) که از مخلوط آسفالت کارخانه ای اصلاح شده پلیمری با دانه بندی میان تهی (Gap Grad  ) می باشد برای نخستین باراست که درسطح محورهای جاده ای استان عملیاتی می شود .
محمدرضا زیدآبادی طول این پروژه را افزون بر 24 کیلومتر دانست و اضافه کرد : این طرح دردومحور کمربندی قم – اراک (به طول 9 کیلومتر) و محور سلفچگان - قم   ( به طول 15کیلومتر) اجرا می گردد .
وی اعتبار این پروژه را افزون بر 40 میلیارد ریال دانست ودرخصوص بازه زمانی آن نیز عنوان کرد  : مدت قرارداد اجرایی این طرح یکساله می باشد اما با عنایت به پی گیری های مجدانه مسئولین و مجریان امر بحمدالله در هفته راهداری و حمل و نقل  ،  شاهد تکمیل 15کیلومتر محور سلفچگان –قم از این طرح ارزشمند می  باشیم .
وی زمان آغاز عملیات اجرایی طرح روکش آسفالت به روش لایه نازک در محور کمربندی قم – اراک را نیز پس از تکمیل 15 کیلومتر سلفچگان  به قم  و منوط به مساعد بودن شرایط جوی دانست وعنوان کرد: درطرح بهسازی و روکش آسفالت به روش  لایه نازک ، ضخامت آسفالت سطح 5/2 سانتی متر می باشد درحالی که در روش معمول ، حداقل ضخامت لایه رویه آسفالت 4 سانتی متر است ،  وی ادامه داد : بمنظور حمایت از تولیدات داخلی جهت بهبود و ارتقا مقاومت آسفالت لایه نازک ، از مواد پلیمری تیس  1410 (ساخت ایران) استفاده میشود.
وی از مزایای اجرای روکش آسفالت به روش لایه نازک در مقایسه با سایر گزینه ها به این موارد اشاره کرد :
بهبود مقاومت لغزندگی در زمان بارندگی  ،
کاهش انعکاس نور و تمایز بهتر با خط کشی مسیر ،
اجرای سریع و کاهش انسداد ترافیک در زمان اجرا ،
پاشش کمتر آب های سطحی و دید بهتر رانندگان در زمان بارندگی ،
عمر خستگی زیاد و مقاومت در برابر ترک های پوست سوسماری ،

 رییس اداره نگهداری راههای استان قم ادرخصوص دیگر ویژگی های اجرای این طرح اظهار داشت : همچنین استفاده از این فن آوری با توجه به ضخامت کم و درنتیجه مصرف کمتر مصالح بار مرده وارده بر ابنیه جاده ای را به میزان چشمگیری کاهش می دهد .
محمدرضا زیدآبادی درخاتمه برضرورت نگهداری راه و ابنیه جاده ای با استفاده از روشهای نوین تاکید کرد و بیان داشت : راهها و ابنیه فنی آنها ، سرمایه های ملی هرکشوربوده ونقشی اساسی درمبادلات اقتصادی ، فرهنگی و ... دارند و وظیفه توسعه و صیانت از آنها بخصوص دراستانی که راههای آن کریدور ارتباطی 17 استان با مرکز کشور است ، امری همگانی بوده که باید مجدانه نسبت به پی گیری آن ساعی باشیم .مشخصات:
نظرات: *