پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ابوالفضل جمالی مطرح کرد : طی ده روز نخست اجرای طرح اعزام زائرین اربعین ، افزون بر 1148 سرویس اتوبوس ازقم به نواحی مرزی عراق اعزام شده اند که این میزان قریب دوبرابر تعدادکل سرویسهای اتوبوسی ایام اربعین سال گذشته ( 595 سرویس ) می باشد


مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم از افزایش دوبرابری تعداد سرویسهای اتوبوسی اعزامی ازقم به نواحی مرزی عراق درمقایسه با سال گذسته خبرداد

تاریخ انتشار: 1398/07/20

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، طی ده روز نخست اجرای طرح اعزام زائران اربعین حسینی ع ، افزون بر 1148 سرویس اتوبوس از قم به مرزهای چهار گانه مهران ، خسروی ، شلمچه ، چزابه اعزام شده اند .
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق اضافه کرد : طی سال گذشته درمجموع افزون بر 595 سرویس اتوبوس جهت جابجایی زائران اربعین حسینی ع از قم به نقاط صفر مرزی اعزام گردید .
ابوالفضل جمالی ادامه داد : با توجه به آمار مقایسه ای  ، طی ده روز نخست اجرای طرح  در سالجاری ، به میزان قریب دوبرابر تعداد سرویسهای اتوبوسی جهت جابجایی زائران ازقم به مرزهای چهارگانه عراق افزایش یافته است .
وی درتوضیحی مجمل درخصوص تعداد زائرانی که ازقم به وسیله اتوبوس طی ده روز گذشته به نواحی مرزی عراق اعزام شده اند نیز اظهار داشت : درهمین مئت افزون بر 36765  نفر زائر به چهار مرز مهران ، خسروی ، شلمچه و چزابه اعزام شده اند که درتمامی ایام اربعین سال گذشته ، تعداد زائران اعزامی از قم افزون بر 22915 نفر بوده است .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دربخش دیگری از بیاناتش با یادآوری این موضوع که امسال شاهد افزایش چشمگیر خیل عاشقان زیارت اربعین میباشیم ،  عنوان کرد : اما بحمدا.... ودرسایه عنایات خاصه حضرت ابا عبدا....الحسین ع ، تاکنون هیچ مشکلی درتامین اتوبوسهای مورد نیاز جهت اعزام زائران از قم به نواحی مرزی نداشته ایم
جمالی درادامه ضمن اشاره به این موضوع که پیک ( تراکم عددی ) سفرهای اعزامی زائران قمی به نواحی مرزی عراق متعلق به روز پنج شنبه مورخ 18 مهرماه سالجاری بوده است ، خاطر نشان ساخت : طی تاریخ یادشده افزون بر 178 سرویس اتوبوس حامل تعداد 5696 نفر زائر ازقم به نقاط صفر مرزی عراق اعزام شده اند .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم همکاری و همراهی دفاتر حمل ونقل ، مالکان ناوگان و رانندگان اتوبوسرانی برونشهری را طی ایام سفرهای اربعین حسینی ع مناسب ارزیابی کرد و تصریح نمود : البته با هرنوع تخلف و تخطی از مقررات درلحظه برخورد ونسبت به اعمال قانون اهمال نخوهد شد
وی افزود : طی ده روزی که از اجرای طرح اعزام زائران اربعین حسینی ع به نواحی مرزی عراق میگذرد درراستای صیانت از حقوق زائران گرامی با دوشرکت متخلف برخورد گردید .
جمالی ادامه داد : پس از احراز تخلف دوشرکت حمل ونقل مسافر نسیت به تشکیل کمیسیون ماده 12 ( رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقلی ) اقدام و طی احکامی جداگانه یکی از شرکتها به مدت یکماه تعطیل ودیگری با اخطار جدی موظف به رعایت کامل قوانین ومقررات موضوعه شد .
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه عنوان کرد : باتوجه به اجرای سیتم ( هاب ) طی سالجاری ، عزیزان زائری که از مرز مهران قصد بازگشت به قم راداشته باشند ابتدا به شهرهمدان و سپس به قم انتقال داده می شوند.مشخصات:
نظرات: *