پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره حمل کالا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مطرح کرد : همزمان با سراسرکشور ودردومین مرحله ازاجرای طرح تن برکیلومتر ( تعیین کرایه حمل بار براساس تناژ ومسافت ) از تاریخ 16/06/98 اجرایی گردید .


اجرای مرحله دوم از طرح تن برکیلومتر ناوگان باری حمل و نقل جاده ای استان قم

تاریخ انتشار: 1398/06/28

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درراستای اعاده حقوق رانندگان ، کامیونداران و خودمالکان ناوگان جاده ای ، و همچنین افزایش رقابت جهت تسریع در عملیات حمل و نقلی به هنگامه  پیک بار ، مرحله دوم از طرح تن برکیلومتر اجرایی شد .
رییس اداره حمل کالا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : درنخستین مرحله از این طرح که طی سال گذشته به مرحله اجر درآمد ، نرخ حمل بار براساس هرتن برکیلومتر یک هزار و سی وسه ریال تعیین گردید .
حسین فتح آبادی ادامه داد : دردومین مرحله از اجرای طرح تن برکیلومترکه از نیمه دوم شهریور ماه سالجاری اجرایی شده است ، نرخ حمل بار درهرتن برکیلومتراز 1033 ریال به 1400 ریال افزایش یافت.
وی ازاهداف مهم اجرای این طرح به اعاده حقوق اولیه کامیونداران ، رانندگان و خودمالکان ناوگان جاده ای بخش حمل کالا  اشاره کرد و یادآور گردید : همچنین اجرای این طرح ( به دلیل صرفه اقتصادی ) موجب افزایش رقابت دربین مجموعه هدف درایام پیک حمل بار میگردد .
 فتح آبادی درتوضیح بیشتری خاطر شان ساخت : به دلیل تناسب کرایه و خدمات موضوعه ، طی ایام پیک بار درصورت تجمیع کالا درهریک از استانها، کامیونداران استانهای همجوار جهت حمل بار به استان هدف مراجعه ونسبت به تخلیه بار آن اقدام مینمایند .
وی ادامه داد : قبلا به دلیل عدم تناسب کرایه حمل باروخدمات موضوعه ، کامیونداران با رغبت کمتری جهت بارگیری به دیگر استانها مراجعه می نمودند .
رییس اداره حمل کالا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اجرای این طرح را با هماهنگی انجمن های صنفی رانندگان ناوگان ترابری کالا و شرکتهای حمل ونقل داخلی کالا دانست و اضافه کرد : با عنایت به مصوبه 209 شورای عالی ترابری کشور ، مرحله دوم طرح تن بر کیلومتر از تاریخ 16/6/98 درتمام کشور و به طور همزمان اجرایی گردید .
حسین فتح آبادی درخاتمه یادآور شد : گرچه کارشناسان و دیگر ناظران حمل و نقل جاده ای ضمن کنترل های دروازه ای بارنامه بر نحوه اجرای این طرح نظارت می نمایند اما شهروندان گرامی و دیگر کاربران جاده ای مرتبط ، درصورت مشاهده هرنوع تخلف درراستای اجرای این طرح وهمچنین دیگر موارد مرتبط با خدمات حمل ونقل جاده ای کالا ، میتوانند توسط سامانه پیامکی 3000141 شهراه ، نسبت به طرح موضوع اقدام نمایند .مشخصات:
نظرات: *