پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون فنی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد: درقالب قرادادی پیمانی – امانی و با هزینه ای افزون بر 13 میلیارد ریال ، فاز سوم ( فاز نهایی ) پروژه احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان ( استان قم ) عملیاتی شد


فاز سوم ( فازنهایی ) طرح احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان استان قم عملیاتی شد

تاریخ انتشار: 1398/06/16

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، به منظور افزایش ضریب بهره وری ودراستای اجرای طرح احداث ونوسازی قرارگاه و پاسگاه پلیس راه ، پروژه احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان استان قم وارد فاز نهایی شد .
معاون فنی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق درتوضیحی تکمیلی اضافه کرد : عملیات اجرایی فاز سوم ( نهایی ) این طرح ، با هزینه ای افزون بر13 میلیارد ریال و در قالب قراردادی پیمانی – امانی ، آغاز شده است .
علی روشن درادامه یاد آور شد: پروژه  ساخت مستحدثه جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان درسه فاز طراحی گردید که فازهای اول ودوم  دربازه زمانی ملحوظ اجرا ،وفاز نهایی آن نیز از تیرماه سالجاری عملیاتی گردید .
وی آیتمهای اجرایی درفاز سوم ( فازنهایی ) این پروژه را شامل : جدول گذاری ، احداث موتورخانه  ونصب  تجهیزات ، ساخت انبار ، نصب واستقرار باسکول محور کش ...دانست و اضافه کرد : بخشی دیگر از این اقدامات که درقالب اجرای فاز نهایی درحال انجام می باشد شامل : احداث راههای دسترسی ( ورودی و خروجی پاسگاه ) تسطیح و آسفالت محوطه ، احداث محوطه صبحگاه و جایگاه پرچم می باشد .
روشن بازه زمانی اجرا و تکمیل فازنهایی احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان را پنج ماهه برآورد کرد و خاطر نشان ساخت : عملیات اجرایی فاز نهایی از تیرماه سالجاری آغاز گردیده که انشا... تاپایان آبان ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید .
معاون فنی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم مهمترین مشکل در احداث وبهره برداری از این پروژه جاده ای را ارائه خدمات زیربنایی ( آب ، برق ، گاز ) دانست و یاد آورگردید : از  مسئولان ومتصدیان امر ارائه خدمات زیربنایی به این پاسگاه درخواست مینماییم  ضمن توجه به اهمیت موضوع با جدیت بیشتری نسبت به انجام این مهم مساعدت نمایند
 همچنین درادامه این خبر ،  یاسر اسمی خانی ناظر پروژه نیزدرخصوص مشخصات فنی ساختمان جدیدالاحداث پاسگاه پلیس راه سلفچگان قم توضیح داد : ساختمان این بنا درزمینی به مساحت سی هزار متر مربع ودریک طبقه طراحی ودرحال احداث می باشد .
وی مساحت زیربنای این پاسگاه را 529 مترمربع اعلام کرد واضافه نمود : محل احداث این بنا درکیلومتر 30 باند رفت بزرگراه قم – اراک واقع گردیده است .

اسمی خانی درادامه  با یاد آوری این مهم که طراحی ساخت این پاسگاه ،تیپیک وبراساس دستورالعمل های صادره سازمان متبوع صورت گرفته است ، تصریح نمود : این بنا درسه فاز طراحی شده که فاز نخست آن شامل آماده سازی زمین مستحدثه ، ساخت دیوار و نرده کشی محوطه ، اجرای پی سنگی زیر فنداسیون بوده است .
ناظر پروژه احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه سلفچگان  افزود : درفاز دوم بنا نیزطرح احداث ساختمان اصلی که به صورت پیش ساخته بتنی و تیپیک متناسب با شرایط اقلیمی هراستان بوده است مورد توجه واجرا گردیده است  .مشخصات:
نظرات: *