پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ایشهرستان قم اعلام کرد : با رای کمیسیون ماده 12استان قم ، چهار شرکت حمل مسافر به دلیل جذب غیرمجاز مسافر،سواروپیاده نمودن مسافردرخارج ازپایانه ، عدم صدوربلیط ودریافت وجه اضافه از مسافر ،به مدت یک ماه تعطیل شدند


تعطیلی چهار شرکت حمل مسافر در استان قم

تاریخ انتشار: 1398/06/07

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم، در راستای اجرا و صیانت از قوانین و مقررات حمل ونقل جاده‌ای،با رای کمیسیون ماده ۱۲استان، چهار شرکت حمل مسافردرقم ، تعطیل شدند.
رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم ضمن اعلام خبر فوق مطرح کرد: چهار شرکت متخلف از زمان اعلام رای کمیسیون ماده ۱۲ به مدت یک ماه تعطیل و سامانه جامع آنها توسط اداره کل متبوع غیر فعال شده است .
اکبر نوروز پور اضافه کرد : هم چنین با حضور نماینده محترم اداره اماکن استان  نسبت به پلمپ نصب بنر با عنوان تعطیلی یک ماهه ، درورودی چهارشرکت  مذکور اقدام شد .
وی در ادامه به تخلفات صورت گرفته توسط چهار شرکت حمل مسافر فوق الاشاره پرداخت و توضیح داد: تخلفات صورت گرفته که موجب اتخاذ تصمیم به تعطیلی این شرکت‌ها در کمیسیون ماده ۱۲ شد شامل: جذب غیرمجاز مسافر،سواروپیاده نمودن مسافردرخارج ازپایانه ، عدم صدوربلیط ودریافت وجه اضافه از مسافرمیباشد
رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم در خصوص نحوه تشکیل و صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۲نیز توضیح داد:به دلیل اهمیت استمرار روند عادی چرخه حمل ونقل مسافربخصوص به دلیل تقریب زمانی ایام محرم ، کمیسیون ماده ۱۲جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته دراسرع وقت تشکیل و پس از بررسی وتفهیم موارد موضوعه به مدیرعامل شرکت واستماع ادله و رویت مستندات ارائه شده نسبت به صدور رای اقدام گردید .
اکبرنوروزپور اعضا تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۲استان را شامل مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ( رییس کمیسیون ) ، رییس اداره حقوقی ( دبیر کمیسون ) و روسای انجمن های صنفی کالا و مسافر عنوان کرد و یاد آور شد : پس از رویت و اعلام تخلف توسط نظارو نماینده اداره مسافر درپایانه مسافربری کوثر شهرستان قم ، نسبت به بررسی تخلفات صورت گرفته توسط مسئولین بالا دستی اقدام ولزوم تشکیل کمیسیون ماده 12 جهت بررسی و صدور رای احراز گردید.
وی خاطر نشان ساخت : با توجه به اختیارات تفویضی به کمیسونهای مواد 11 و 12 ( رسیدگی به تخلفات رانندگان وشرکتهای حمل ونقل عمومی اعم از کالا و مسافر ) استان ، درصورت تکرار تخلفات وعدم توجه به مقررات و قوانین موضوعه ، نسبت به لغوپرئانه شرکت متخلف اقدام میگردد .
رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان قم درخاتمه یادآور شد : سامانه تلفنی 141 مرکز مدیریت راهها در تمامی ساعات شبانه روز آماده دریافت شکایات دربخش حمل ونقل جاده ای وهمچنین ارائه اطلاعات سفر به کاربران جاده ای می باشد .
شایان ذکر است 42 شرکت حمل مسافر ( با احتساب مجموع شعب ) دراستان قم به صورت فعال به ارائه خدمات موضوعه مشغول کار می باشندمشخصات:
نظرات: *