پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : بزودی ، درقالب طرح ابرار ( اقدام برای راههای روستایی ) عملیات اجرایی احداث ویا تکمیل 24 کیلومتر راه روستایی دراستان قم آغاز میگردد


درقالب طرح ابرار ، تاپایان سالجاری دوهزار کیلومتر راه روستایی درکشور احداث ویا تکمیل طرح میشوند

تاریخ انتشار: 1398/06/03

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بزودی ودرقالب طرح ابرار ( اقدام برای راههای روستایی ) پروژه احداث و یا تکمیل دوهزار کیلومتر راه روستایی درکشور آغاز میشود .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : این طرح که به منظور تسریع دراحداث و تکمیل پروژه های عمران جاده ای روستاهای کشور ، بزودی عملیات اجرایی آن آغاز میگردد انشا...تاپایان سالجاری آماده بهره برداری میشود .
ابوالفضل جمالی درادامه به سهم اجرایی استان قم درطرح ابرار اشاره کرد و عنوان نمود : سهم محورهای روستایی استان قم درنخستین مرحله از طرح ابرار 24 کیلومتر می باشد که درقالب احداث ویا تکمیل ، عملیاتی وانشا... تاپایان سالجاری مورد بهره برداری قرار گیرند .
وی درخصوص محورهای روستایی استان که مشمول اجرای طرح مذکور می باشند نیز توضیح داد : این محورها شامل : ا- راه روستایی شریف آباد گاو خونی ( ابتدای جاده سینک ) وبه طول یک ونیم کیلومتر 2- راه روستایی ونارچ ( جاده معدن منگنز ) به طول یک  کیلومتر 3-  راه روستایی شاهجرد ( درجاده قدیم قم – تهران ) به طول شش کیلومتر 4 – راه روستایی قبادبزن – میم به طول سه و نیم کیلومتر 5- راه روستایی ویریچ – فردو – خاوه به طول پنج کیلومتر 6- راه روستایی صفر آباد – مزرع آیت ا... گلپایگانی به طول هفت کیلومتر ....می باشند
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم یاد آور شد : گرچه برابر دستورالعملهای ابلاغی سازمان متبوع ، جهت اجرای طرح ابرار میتوان نسبت به انعقاد قرارداد به صورت پیمانی اقدام نمود اما اولویت دراجرا ، به صورت امانی واستفاده از ظرفیت و قابلیت عوامل وامکانات  اداره کل متبوع میباشد .
جمالی درادامه به بخشی از موارد موضوعه دربخشنامه های ابلاغی سازمان درخصوص نحوه اجرای طرح ابرار پرداخت و عنوان کرد : مراحل این طرح شامل عملیات خاکی ( خاکبرداری وخاکریزی تا حد لایه آسفالت ) ، اجرای زیر اساس ( با سیمان ویا آهک ) واجرای آسفالت حفاظتی ( چیت سیل ، اسلاری سیل ، سیلیکت ، آسفالت بازیافتی یا رومیکس و نظایر آن ) می باشد که به صورت امانی یا پیمانی ( ترجیحا امانی ) با رعایت مشخصات فنی اجرا میگردد .
وی درخصوص منابع اعتباری طرح ابرار ( اقدام برای راهها روستایی ) نیز اظهار داشت : آن بخش از اقدامات که به صورت امانی به مرحله اجرا گذاشته میشوند ( صرف تهیه مصالح ) از طریق اعتبارات استانی تامین میگردد .
جمالی درخصوص نحوه تامین منابع اعتباری جهت اجرای طرح به صورت پیمانی نیز عموان کرد : این بخش از منابع از طریق اعتبارات سازمان متبوع تامین میگردد
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه با یادآوری این مهم که انشا....بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح ابرار خواهیم بود عنوان کرد : از تمامی رانندگانی که ازمحل اجرای پروژه تردد می نمایند بخصوص ، راکبین موتورسیکلت ، رانندگان و اپراتورهای ادوات کشاورزی ( تراکتور ، کمباین و ... ) درخواست می نمایم ضمن رعایت کامل جوانب ایمنی ، همکاری لازم را با مجریان طرح های عمران جاده ای داشته باشند .مشخصات:
نظرات: *