پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جواد هدایتی عنوان کرد : با حضور کارشناسانی از سازمان بهداشت جهانی ( w.H.0) ، نحستین مرحله از طرح مطالعاتی ( مدیریت سرعت ) درسطح محورهای آزادراه وجاده قدیم قم – تهران ، بزرگراه قم – سلفچگان و کمربندی قم – اراک استان قم اجرا گردید .


مدیر کل دفتر مطالعات راهبردی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای از اجرای طرح مطالعات مدیریت سرعت در سطح راههای استان قم خبرداد .

تاریخ انتشار: 1397/10/10

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، به منظور افزایش ضریب ایمنی و کاهش حداکثری حوادث جاده ای ، نخستین مرحله از طرح مطالعاتی (مدیریت سرعت ) در سطح راههای استان قم اجرایی شد . جواد هدایتی مدیر کل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ضمن اعلام خبر فوق اضافه کرد : با حضور کارشناسانی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) وبه منظور بررسی و ارائه طریق جهت افزایش ضریب ایمنی جاده ای ، طرح مطالعاتی مدیریت سرعت ( تناسب سرعت ، راه و خودرو )در سطح تعدادی از محورهای مواصلاتی استان قم اجرا گردید . وی ادامه داد : دراین مرحله ازطرح که مدیران و کارشناسانی از سازمان متبوع برنحوه ارائه و بررسی داده های مطالعاتی نظارت واشراف داشتند ، محورهای آزادراه و جاده قدیم قم – تهران ، بزرگراه قم – سلفچگان و کمربندی امام علی شهر قم مورد بازدید قرارگرفتند . هدایتی در نوضیح بیشتر این طرح اظهار داشت : با توجه به تعریف سرعت مطمئن درمحدوده راههای کشوروتناسب آن با نوع خودرو وراه مرتبط وضرورت بازنگری در المانهای جاده ای ، اعم از تابلوهای ترافیکی ، وضعیت راه ، تعداد وعرض باند ، وضعیت شانه راه ، تعداد و محل دوربرگردانها و تقاطع ها ، رویه آسفالتی و ....همچنین رفتار ترافیکی رانندگان و کاربران جاده ای ، اجرای این طرح با همکاری سازمان بهداشت جهانی در دستور کار قرار گرفت . وی درخصوص نوع و دلیل انتخاب استانهای مورد مطالعه در راستای اجرای این طرح نیز عنوان کرد : با توجه به مطالعات صورت گرفته که متناسب با تنوع اقلیم های جغرافیایی کشور می باشد مقرر گردید محورهای مواصلاتی هفت استان مورد بازدید و بررسی مطالعاتی قرار گیرند . مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درخصوص میزان و نوع همکاری سازمان بهداشت جهانی درراستای اجرای این پروژه مطالعاتی جاده ای نیز عنوان کرد : سازمان بهداشت جهانی با انتخاب وتقبل هزینه های اعزام کارشناس و مطالعات صورت گرفته ، تاکنون درچند کشور جهان همکاری های گسترد ه ای را به عمل آورده است . هدایتی  خاطر نشان ساخت : پس از بررسی و مطالعات مقدماتی و جمعبندی توسط دستگاههای ذی مدخل ( راهداری و حمل ونقل – پلیس راه ) و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ، نسبت به ارائه راهکار اقدام و درصورت تناسب سنجی طرح ، عملیات اجرایی آن به طرق موضوعه آغاز میگردد .مشخصات:
نظرات: *