پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سید مهدی موسوی مطرح کرد: طی سالجاری افزون بر 10مورد تجاوز به حریم رفع و35دستگاه دکه وآلاچيق ازسطح راههای بخش سلفچگان جمع آوری شده است


سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای سلفچگان ( استان قم) : مستحدثات یک باب واحد صنفی متجاوز به حریم راه در بخش سلفچگان استان قم تخریب شد

تاریخ انتشار: 1397/10/08

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دراقدامي هماهنگ وباکسب مجوز از مسئول قضایی، عوامل اجرایی اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای سلفچگان نسبت به تخریب  مستحدثات واقع در حریم راه یک باب واحد صنفی متخلف  اقدام نمودند.
سيدمهدی موسوی سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای سلفچگان درادامه خبر فوق افزود؛ پس از تسلیم مکرر برگه های اخطار و  تذکرات شفاهی به مدیریت این واحد صنفی و عدم توجه  مشارالیه  ، نسبت به تخریب مستحدثه واقع در حریم راه این واحد اقدام گردید . وی خاطرنشان ساخت؛  راهها وحرايم جاده ای سرمایه ملی وصيانت ازآنها در اولویت وظایف سازمان راهداری وحمل ونقل و مجموعه های تابعه میباشد. موسوی ادامه داد : طی سالجاری افزون بر10مورد تجاوزبه حریم رفع و 35دستگاه دکه و آلاچیق از سطح راههای بخش سلفچگان جمع آوری شده است. سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای سلفچگان تاکید کرد : گرچه  به دلیل اختصاص  اکیپهای راهداری به امرراهداري زمستانی ، عوامل و ماشین آلات درراهدارخانه های بخش مستقر شده اند ، اما درصورت مشاهده هرنوع تجاوز به حرائم راه نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد
موسوی توضیح داد  : تبعات اقدامات متجاوزانه  به حرايم راه علاوه بر آنکه تصرف  سرمایه ملی محسوب میشود موجب افزایش حوادث جاده ای وآسیبهای مترتب برآن میگردد ّ.
وی در خاتمه با عنوان این مطلب که در برخورد با متجاوزین  و تخریب مستحدثات فاقد مجوز در حرايم راه  ، عوامل محترم نیروی  انتظامی نیز حضور دارند از همراهی و مساعدت  پرسنل پاسگاههای انتظامی و پلیس راه بخش سلفچگان قدردانی کرد .
شایان ذکر است  محورهای مواصلاتی بخش سلفچگان استان قم بادارابودن 800کیلومتر راه هم سنگ ،مهمترین نقش کريدوري را در اتصال17 استان بامرکزکشور ایفا می نماید .مشخصات:
نظرات: *