پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پست
1396/11/12 01:54 ب.ظ
Picture Placeholder:
<script> alert('x'); </script>

​hi

آیتمی برای نمایش در نمای "تالار گفت و گو" تابلو بحث وجود ندارد.